Telefono në 0694488000

ose rezervo takimin tënd nëpërmjet formularit të mëposhtëm.

Biopsia e gjirit me age të hollë është teknika e marrjes së mostrave në indet e gjirit, e cila përdoret kur ekziston një dyshim në lidhje me ndryshimet strukturore të theksuara nga testet e mëparshme diagnostikuese. Kjo procedurë përdoret për të konstatuar natyrën e indeve në një studim laboratorik dhe për të përcaktuar patologjinë në zhvillim, nëse është një tumor malinj apo beninj.

Telefono në 0694488000

ose rezervo takimin tënd nëpërmjet formularit të mëposhtëm.