Në Klinikën San Luca, mjekë të çertifikuar në endokrinologjinë pediatrike, endokrinologji pedagogjike dhe metabolizëm pediatrik, të cilët kanë trajtuar sëmundje endokrine tek fëmijët dhe adoleshentët me vite të tëra. Ata bashkëpunojnë ngushtë me specialistët në radiologji, onkologji, okulistikë, ortopedi, kirurgji dhe specialitete të tjera, përfshirë endokrinologjinë e të rriturve, për të përmbushur nevojat e secilit fëmijë.

Telefono në 0694488000

ose rezervo takimin tënd nëpërmjet formularit mëposht