Telefono në 0694488000

ose rezervo takimin tënd nëpërmjet formularit të mëposhtëm.

Në klinikën ”San Luca” ju do të gjeni mjekë të certifikuar në endokrinologjinë pediatrike, endokrinologji pedagogjike dhe metabolizmin pediatrik, të cilët kanë trajtuar sëmundjet endokrine tek fëmijët dhe adoleshentët me vite të tëra. Ata bashkëpunojnë ngushtë me specialistët në radiologji, onkologji, okulistikë, ortopedi, kirurgji dhe specialistë të  tjerë të cilët merren me endokrinologjinë e të rriturve, për të përmbushur nevojat e secilit fëmijë.

Telefono në 0694488000

ose rezervo takimin tënd nëpërmjet formularit të mëposhtëm.