Gjinekologjia përfaqëson specialitetin mjekësor qe i përkushtohet shëndetit të gruas. Ky shërbim përfshin konsultën mjekësore me mjekun gjinekolog, ashtu si edhe një gamë të gjerë ekzaminimesh të nevojshme për vendosjen e diagnozës dhe ndjekjen e sëmundjeve të sistemit riprodhues femëror.
Ekografia gjinekologjike përbën një ekzaminim parësor dhe me efikasitet të lartë për diagnostikimin dhe ndjekjen e sëmundjeve gjinekologjike. Gjatë këtij ekzaminimi, gjinekologu mund të kombinojë sondën transvaginale me sondën abdominale për të marrë rezultate më të sakta.
PAP test (testi Papanicolau) është një metodë ekzaminuese e cila përdoret për të zbuluar zhvillmin e proceseve prekanceroze dhe kanceroze të qafës së mitrës. Testi realizohet duke mbledhur qeliza në zonën e hapjes së qafës së mitrës dhe ekzaminimin e tyre me mikroskop.

Shërbime:


 

  • Konsulta Gjinekologjike

  • Ekografi Gjinekologjike

  • Analiza Hormonale

  • Sindroma e Ovarit Polikistik

  • Çrregullime Hormonale

  • Trajtim për Sindromën Urogenitale të Menopauzës

  • Rehabilitimi pas Lindjes

  • Inkontinenca Urinare

  • Thatësi Vaginale, Atrofi Vulvovaginale dhe Infeksione të përsëritura


Rezervo takimin tënd.