Telefono në 0694488000

ose rezervo takimin tënd nëpërmjet formularit të mëposhtëm.

Hematologjia përfshin trajtimin e sëmundjeve të gjakut si anemia nga mungesa e hekurit, hemophilia, leukemia, limfomat, anemia drepanocitare, etj. Hematologjia është përgjegjëse për diagnozën dhe menaxhimin e një game të gjerë sëmundjsesh beninje dhe malinje të qelizave të kuqe, të qelizave të bardha, trombociteve dhe të sistemit të koagulimit te të rriturit dhe fëmijët. Sëmundjet që trajtohen nga hematologu mund të variojnë nga anemia e thjeshtë e deri te sëmundjet kërcënuese për jetën si leucemia, limfoma apo mieloma që kërkojnë trajtim me kimioterapi.

Hematologu nuk fokusohet vetëm ne diagnozimin, trajtimin dhe parandalimin e sëmundjeve të gjakut, por gjithashtu edhe të sistemit imunologjik, hemostatik (koagulimin e gjakut) dhe sistemin vaskular.

Telefono në 0694488000

ose rezervo takimin tënd nëpërmjet formularit të mëposhtëm.