Telefono në 0694488000

ose rezervo takimin tënd nëpërmjet formularit të mëposhtëm.

Shërbimi ynë laboratorik mbulon gamën më të gjerë të testeve dhe analizave. Me një staf të kualifikuar, ne sigurojmë saktësi dhe certifikimin e analizave sipas standardeve të përditësuara ndërkombëtare. Ekzaminimet laboratorike të sakta dhe të besueshme janë çelësi i diagnozës.

Analizat që ofrojmë:

  • Lipidet
  • Gjak Komplet
  • Pap Test
  • Strisho Vaginale
  • Thyroxina T4
  • Triiodothyronina T3
  • Thyroid Stimulating Hormon TSH
  • Urinë Komplet

Telefono në 0694488000

ose rezervo takimin tënd nëpërmjet formularit të mëposhtëm.