Shërbimi ynë laboratorik mbulon gamën më të gjerë të testeve dhe analizave. Me një staf të kualifikuar, ne sigurojmë saktësinë dhe certifikimin e analizave sipas standarteve të përditësuara ndërkombëtare. Ekzaminimet laboratorike të sakta dhe të besueshme janë çelësi i diagnozës. Në San Luca ofrojmë të gjitha llojet e ekzaminimeve laboratorike tërësisht të angazhuar drejt cilësisë.

Analizat që ofrojmë:

  • Lipidet
  • Gjak Komplet
  • Pap Test
  • Strisho Vaginale
  • Thyroxina T4
  • Triiodothyronina T3
  • Thyroid Stimulating Hormon TSH
  • Urinë Komplet

Telefono në 0694488000

ose rezervo takimin tënd nëpërmjet formularit mëposht