Mikrokirurgjia në klinikën tonë kryhet me anë të laserit dhe jo me metodën klasike me bisturi. Përdorimi i laserit në mikrokirurgji ka hapur një faqe të re në fushën e përparimeve mjekësore. Precizioni, ulja e kohësrikuperimit dhe përftimi i rezultateve më të mira e bëjnë laserin një zgjedhje optimale.

Avantazhet e laserit janë:
  • Teknikë më precize
  • Më e shpejtë
  • Kohë rikuperimi më e shkurtër
  • Cikatrice më diskrete

 

Me anë të kësaj teknike mund të kryhet eliminimi i tumoreve beninje të sipërfaqes së lëkurës, si papilomat, si edhe eliminimi i tumoreve beninje të nënlëkurës.

Rezervo takimin tënd