Obstetrika është specialiteti mjekësor që përqëndrohet në ndjekjen e shtatzënisë, lindjen e fëmijës, periudhën e paslindjes, si edhe përkujdesjen për shëndetin e nënës gjatë gjithë kësaj periudhe. Me anë të ekografisë obstetrike përftohen imazhe në kohë reale të zhvilimit të fetusit. Ky ekzaminim jep të dhëna mbi javën dhe ecurinë e shtatzënisë, shëndetin e fetusit dhe të nënës si dhe zhvillimin morfologjik të tij sipas protokollit të këshilluar nga mjeku obstetër.

Ekografia obstetrike në tri dimensione (3D) siguron të dhëna dhe detaje më specifike për përjashtimin e keqformimeve të mundshme. Gjithashtu, me anë të rikonstruksionit të imazheve, ky modalitet i mundëson prindërve të rinj të vizualizojnë portretin e fetusit.

Ekografia obstetrike 4D mundëson vizualizimin e tre dimensioneve të fetusit si edhe lëvizjen e tij në kohë reale.
Nëse mendonim se nuk mund të shkonim më tej ekzaminimit 4D jemi gabuar. Koncepti i ekografisë 4D ka bërë një kthesë të re, duke i hapur rrugën teknologjisë HD Live e cila ka përmirësuar dukshëm cilësinë e imazhit, duke na dhënë një pamje më reale të portretit të bebit.

Në klinikën San Luca kërkojmë të jemi avantgardë duke treguar edhe një herë se ekografia është një mjet që duhet të jetë në shërbim të shëndetit të pacientëve dhe në duar të profesionistëve mjekësorë të kualifikuar.

Në fushën e obstetrikës ne ofrojmë shërbimet si në vijim:

  • Ndjekje Shtatzënie
  • Analiza Gjenetike
  • Teste të Ndryshme
  • Ekografi 4D HD Live

Telefono në 0694488000

ose rezervo takimin tënd nëpërmjet formularit mëposht