Telefono në 0694488000

ose rezervo takimin tënd nëpërmjet formularit të mëposhtëm.

Shërbimet gjithëpërfshirëse urologjike në klinikën ”San Luca” ofrohen nga mjekë specialistë të trajnuar brenda dhe jashtë vendit. Diagnostikimi dhe ndjekja e patologjive urologjike merr një fokus të veçantë në San Luca pasi ne ofrojmë biopsi prostate nën ekografi, si edhe ekzaminimet laboratorike të nevojshme për të plotësuar kuadrin diagnostik si përshëmbull:

  • Konsultë Urologjike
  • Ekografi Prostate
  • Teste Urologjike
  • Biopsi Prostate
  • Ndjekje e Hipertrofisë Beninje të Prostatës

Telefono në 0694488000

ose rezervo takimin tënd nëpërmjet formularit të mëposhtëm.